TGパワー、ティーガイアの運営するドコモショップ4店舗でCO2排出量削減の実証実験を開始

未分類

TGパワー、ティーガイアの運営するドコモショップ4店舗でCO2排出量削減の実証実験を開始